ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 50φ. / 100φ.

01-00025

New

Στο βιβλίο Μητρώου εγγράφονται οι προσερχόμενοι για πρώτη φορά μαθητές. Η εγγραφή
γίνεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο νηπιαγωγείο.

More details

Σελιδομετρείται και θεωρείται από τον / την προϊστάμενο /η του νηπιαγωγείου.

Κλείνεται με τη λήξη των μαθημάτων (15 Ιουνίου) με πράξη της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου.

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.