ΜΗΤΡΩΟ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ 100φ. / 200φ. /300φ. View larger

ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜΟΥ 100φ. / 200φ. /300φ.

01-4036

New

Σ' αυτό εγγράφονται με αλφαβητική σειρά και κατά ηλικία τα νήπια που προσέρχονται για εγγραφή κάθε σχολικό έτος.

More details

Σελιδομετρείται από τη διεύθυνση του σχολείου στην τελευταία σελίδα.*

Κλείνεται στις 15/6/ κάθε έτους.**

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.

*Το παρόν βιβλίο φυλλομετρήθηκε και βρέθηκε να έχει ....φύλλα.

Ημερομηνία                                  Ο/Η Προιστάμενος/η

.................                                         (υπογραφή)

**Κλείνεται το παρόν βιβλίο.

Ημερομηνία                                         Υπογραφή 

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ... :