ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

01-00022

New

Καταχωρούνται όλα τα ατομικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικού που υπηρετεί στο σχολείο.

Σελιδομετρείται από τη διεύθυνση του σχολείου.

Δεν κλείνει στο τέλος του σχολικού έτους.

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.