ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

01-00001

New

Διάσταση: 29εκ.*43εκ.

100φ, 200φ

Σελιδομετρείται από τη διεύθυνση του σχολείου.

More details

Στο βιβλίο Μητρώου Μαθητών  γράφονται όλοι οι μαθητές μια φορά με την πρώτη εγγραφή, με βάση τα στοιχεία του Πιστοποιητικού γεννήσεως. Στοιχεία που αναγράφονται είναι τα εξής :

α.) Ονοματεπώνυμο μαθητή  

β.) Όνομα πατέρα

γ.) Όνομα μητέρας και γένος

δ.) Τόπος γέννησης και Νόμος

ε.) Ακριβής ημερομηνία γέννησης (Ημέρα – μήνας – έτος )

στ.) Δήμος εγγραφής – Αριθμός Μητρώου – Δημοτολόγιο)

ζ.) Ιθαγένεια

η.) Επάγγελμα πατέρα – επάγγελμα μητέρας

θ.) Δ/νση κατοικίας και τηλέφωνο

ι.) Φύλο

Προσοχή  για τα αγόρια συμπληρώνουμε και τον αριθμό Μητρώου και τον αριθμό Δημοτολογίου.

Για τα κορίτσια συμπληρώνουμε μόνο τον αριθμό Δημοτολογίου.

Κλείνεται στις 15/6/ κάθε έτους μαζί με το Ευρετήριο Μητρώου Μαθητών.

Αλλάζει υποχρεωτικά κάθε 10 χρόνια. Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.(Τελευταία αλλαγή το έτος 2010).

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ... :