ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

01-9876

New

Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται κατά αλφαβητική σειρά όλοι οι μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στο σχολείο.Και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία : Αυξ.αρ.εγγραφής στο Β.Μ.Μ.,ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, τηλέφωνο,σχολ.έτος και τάξη πρώτης εγγραφής. 

More details

Σελιδομετρείται από τη διεύθυνση του σχολείου.

Κλείνεται στις 15/6/ κάθε έτους μαζί με το Μητρώο Μαθητών.

Φυλάσσεται υποχρεωτικά χωρίς να καταστραφεί.