ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ

03-00005

New

Δίδεται στους γονείς κάθε τρίμηνο.

More details

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 201/98) οι μαθητές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο από τους δασκάλους τους με τον έλεγχο προόδου.

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ... :