ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

03-00002

New

Στο τέλος του διδακτικού έτους χορηγείται στους μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Δ΄ και Ε΄ «Τίτλος Προόδου». Για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης εκδίδεται «Τίτλος Σπουδών», ο οποίος αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Γυμνάσιο που έχει οριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για να εγγραφεί ο μαθητής. Αντίγραφο του τίτλου αυτού χορηγείται και στον απολυόμενο μαθητή.

ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ... :