ΒΙΒΛΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ 50φ./100φ.

01-00015

New

Στο Βιβλίο αυτό καταχωρίζονται, οι κάθε είδους αιτήσεις και δηλώσεις που μένουν στο σχολείο.Είναι βιβλίο αριθμημένο και αποτελεί πρωτόκολλο και φάκελλο αρχείου ταυτόχρονα.Έχει καθιερωθεί με την 9984Ι/ 49524/15-5-76 εγκύκλιο ΥΠ. Ε. Π.Θ.

More details