ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ)

01-00069

New

Καταχωρείται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε, όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο Ημερ.Δελτίο Απουσιών.

More details

Διατηρούνται ένα έτος μετά τη λήξη του σχολ. έτους που αφορούν.