ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΕΚ

01-0255

New

Καταχωρείται αριθμητικά το σύνολο (άθροισμα) των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίαζε,όπως το άθροισμα αυτό αναγράφεται στο Ημερ.Δελτίο Απουσιών. Σημειώνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες.

More details

Διατηρούνται ένα έτος μετά τη λήξη του σχολ. έτους που αφορούν.